Termeni și condiții de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată în Monitorul Oficial nr. 790 din data de 12 decembrie 2001, îmi dau consimţământul expres ca Provident să prelucreze datele mele cu caracter personal transmise prin completarea acestora pe site-ul Provident, respectiv: nume, prenume, telefon, CNP, ocupatie, date de contract, adresa, e-mail, în următoarele scopuri:

(i) în vederea derulării raporturilor juridice ce vor fi create între părţi, pentru realizarea activităţii de creditare (evaluarea capacităţii subsemnatului de a rambursa creditul), activități de prevenire a fraudelor și de diminuare a riscului de credit,

(ii) în scopuri statistice

(iii) pentru realizarea activităţii de marketing (activităţi promoţionale, transmiterea ofertelor/corespondenţei comerciale direct adresate în legătură cu serviciile financiare furnizate de Provident) şi să dezvăluie şi să transfere datele cu caracter personal în ţara şi/sau în străinătate altor entităţi membre ale grupului de societăţi Provident, societăţilor specializate în prelucrarea datelor cu caracter personal, furnizorilor de servicii români şi străini (cum ar fi în vederea tipăririi plicurilor şi ordinelor poştale de colectare a creanţelor scadente datorate Provident), instituţiilor de credit şi altor instituţii financiare care sunt partenere ale Provident. Provident are de asemenea dreptul să dezvăluie datele mele cu caracter personal autorităţilor competente (cum ar fi Banca Naţională a României), precum şi către Biroul de Credit S.A. sau alte instituţii similare.

Prin prezenta, sunt de acord ca acest consimţământ să fie valabil pe o periodă de 10 (zece) ani pentru toate datele cu caracter personal menţionate mai sus, precum şi în ceea ce priveşte orice alte date cu caracter personal similare furnizate Provident pe toată durata relaţiei contractuale prezente si viitoare cu Provident şi în legătură cu aceasta.

Am luat cunoștință că îmi pot exercita următoarele drepturi în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date:

(i) dreptul de informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de lege pentru persoana vizată și condițiile în care pot fi exercitate;

(ii) dreptul de acces la datele cu caracter personal: dreptul de a obține de la Provident la cerere și în mod gratuit, o dată pe an, confirmarea faptului că datele mele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de către Provident. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiții: se adresează o cerere, întocmită în formă scrisă, datată și semnată Provident Financial România IFN S.A, la care se atașează o copie lizibilă a actului de identitate al solicitantului (BI/CI);

(iii) dreptul de intervenție: dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea sau transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiții: se adresează prin poștă o cerere scrisă datată si semnată către Provident Financial România IFN S.A., în care se vor menționa datele asupra cărora se solicită intervenția, motivul justificat și modul de intervenție. Cererea va fi insoțită de o copie lizibila a actului de identitate al solicitantului;

(iv) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința persoanei vizate, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte. Cererii i se va atașa o copie lizibilă de pe actul de identitate al solicitantului;

(v) dreptul de a se adresa justiției: dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, care au fost încălcate.

Suntem aici pentru tine, oricând ai nevoie de ajutor
PROGRAM
luni-vineri:
8:00 - 20:00
sâmbătă
9:00 - 17:00
SUNĂ LA
021 275 75 75
(apel cu tarif normal)
021 9877
(apel cu tarif normal)
VREI SĂ FII SUNAT?

Completează formularul și vei fi
sunat în cel mai scurt timp posibil.

AI ÎNTREBĂRI?
Vezi pagina noastră cu
întrebari frecvente