Politica de confidenţialitate

Respectarea cerințelor de prelucrare a datelor cu caracter personal este foarte importantă pentru noi și pentru succesul nostru în afaceri. Astfel, PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA IFN SA (denumită în continuare „PROVIDENT”), în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor – GDPR), cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a GDPR și/sau cu orice alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecţiei Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în calitate de autoritate de supraveghere privind protecția datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Legislația aplicabilă privind prelucrarea datelor personale").

Prezenta Politică privind protecția datelor (denumită în continuare „Politica") se aplică prelucrărilor de date efectuate de către PROVIDENT în legatură cu datele dumneavoastră cu caracter personal, fie că sunteți un client sau potențial client al PROVIDENT, un candidat pentru ocuparea locurilor de muncă în cadrul PROVIDENT, un vizitator al website-ului nostru sau un vizitator în agențiile noastre sau la sediul nostru social, sau orice altă persoană fizică ale cărui date cu caracter personal sunt prelucrate de către PROVIDENT în cadrul desfășurării activităților sale.

Politica noastră cuprinde atât aspectele de protecție privind prelucrarea datelor personale efectuate de PROVIDENT la sediul social sau în agențiile sale (deci, în afara website-ului), în desfăşurarea activităţii sale economice, cât și aspectele care țin de protecția datelor pe pagina noastră web, pentru operațiunile de prelucrare efectuate prin intermediul website-ului nostru www.provident.ro.

În cadrul Politicii, vom acoperi:

- scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și temeiurile de prelucrare pe care le avem;

- categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră și pe care le prelucrăm;

- sursa datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm;

- perioada de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal;

- destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal;

- drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată, conform Legislației aplicabile privind prelucrarea datelor personale;

- măsurile luate pentru protecția datelor dumneavoastră personale.

 

1. IDENTITATEA ȘI DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI DE DATE:

PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA IFN S.A.

Număr de înregistrare la Registrul Comerţului: J40/1682/2006, Cod Unic de Înregistrare 18346091

Sediul social: Calea Şerban Vodă nr. 133, Central Business Park, etaj 1, Corpurile D-E, etaj 2, Corpul D, sector 4, Bucureşti, cod poştal 040205, România.

Telefon (Compartimentul Servicii Clienți): 021 275 75 75 (apel cu tarif normal)

E-mail: datepersonale@provident.ro.

 

2. SCOPURILE, TEMEIURILE DE PRELUCRARE ȘI CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

În funcție de calitatea pe care o aveți în raporturile cu noi ca persoană vizată, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru diverse scopuri de prelucrare, întotdeauna însă în baza unui temei legal.

 

2.1. Dacă sunteți un potențial client sau client al PROVIDENT

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri și în baza temeiurilor legale aplicabile, astfel:

 • în scopul încheierii și executării contractului de credit, precum și în scopul oferirii de alte servicii în legătură cu acesta. Temeiul juridic este încheierea şi executarea contractului de credit cu dumneavoastră;
 • în scopul administrării contractului de credit, inclusiv orice alte activități conexe, temeiul juridic fiind executarea contractului de credit;
 • pentru a stabili destinația specială a creditului solicitat/acordat, temeiul juridic fiind respectarea obligațiilor legale ale PROVIDENT;
 • în scopul evaluării bonității în cadrul ofertelor de reservire sau în vederea procesării cererii de credit în cadrul procesului de analiză de dosar, inclusiv prin activități de creare de profiluri. În acest sens, printre demersurile efectuate în vederea evaluării bonității și a eligibilității dumneavoastră pentru acordarea creditului/emiterea ofertelor de reservire, PROVIDENT efectuează inclusiv o prelucrare automată a anumitor date personale în scopul evaluării capacității financiare și a comportamentului dumneavoastră de plată, prin crearea unui profil de risc. Scorul obținut ca urmare a activității de creare de profiluri este unul din elementele avute în considerare în fundamentarea deciziei de emitere a ofertei de reservire către dumneavoastră. Temeiul juridic este consimțământul dumneavoastră;
 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale PROVIDENT, în ceea ce privește aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei în vederea identificării dumneavoastră, precum și a calității dumneavoastră de beneficiar real al creditului și/sau de persoană expusă politic, și de păstrare a documentației de cunoaștere a clientelei conform legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului;
 • în scopul colectării/recuperării creanțelor prin activități de încasare și punere în executare a rambursării ratelor de credit, în scopuri de recuperare a ratelor de credit în cazul în care clientul beneficiază de una din metodele alternative de plată electronică, precum și în vederea exercitării sau apărării oricăror drepturi și interese legale ale PROVIDENT. Temeiul juridic este interesul legitim al PROVIDENT de a-și valorifica drepturile pe care le are în legătură cu activitatea dumneavoastră (inclusiv dreptul de colectare/recuperare creanțe);
 • în scopul prevenirii și combaterii fraudei. Temeiul juridic pentru activităţile de prevenire a fraudelor şi de diminuare a riscului de credit este interesul legitim al PROVIDENT de a avea implementate măsuri pentru identificarea şi prevenirea eventualelor fraude comise;
 • în vederea asigurării contabilității, activităților de audit intern, audit financiar și alte tipuri de raportări interne, conform prevederilor legale aplicabile. Temeiul juridic este îndeplinirea obligațiilor legale ale PROVIDENT;
 • în scopul raportării de informații de risc de credit privind clienții către Centrala Riscului de Credit (din cadrul Băncii Naționale a României – BNR), în situația atingerii/depășirii pragurilor legale de raportare. Temeiul juridic este îndeplinirea obligaţiilor legale ale PROVIDENT;
 • în vederea întocmirii și furnizării de anumite rapoarte către grupul din care face parte Provident (Grupul IPF) și companiile subsidiare Grupului IPF, în scopuri administrative. Temeiul juridic este interesul legitim al PROVIDENT de a respecta cerințele de raportare și control ale Grupului IPF;
 • în scopuri statistice și de cercetare, inclusiv în vederea proiectării, dezvoltării, testării și a utilizării de noi sisteme informatice/îmbunătățirea celor deja implementate sau pentru crearea altor sisteme informatice;
 • în vederea elaborării de strategii de risc de credit și efectuare analize de afaceri, operațiuni de conformitate, control intern etc. Temeiul juridic este interesul legitim al PROVIDENT de a îmbunătăți și diversifica produsele și serviciile oferite clienților săi, precum și îndeplinirea obligațiilor legale;
 • în scopuri de arhivare, temeiul juridic fiind îndeplinirea obligațiilor legale ale PROVIDENT;
 • în scopuri de marketing, cum ar fi activităţi promoţionale, transmiterea ofertelor/corespondenţei comerciale direct adresate în legătură cu serviciile financiare furnizate de Provident prin orice mijloace de comunicare (telefon, SMS, poştă, poştă electronică, vizite la domiciliu efectuate de către angajaţii PROVIDENT).Temeiul juridic este consimțământul dumneavoastră.

 

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de PROVIDENT pentru realizarea scopurilor de mai sus pot fi următoarele:

 • Date de identificare: Nume, prenume, data / locul nașterii, CNP, seria și număr CI/BI (sau, daca este cazul, alt document care atestă identitatea dumneavostră), cetăţenie etc.
 • Datele de contact: adresă de domiciliu/de reşedinţă, adresă de e-mail, număr de telefon fix, număr de telefon mobil etc.
 • Date despre viaţa profesională – angajator, experienţa profesională, funcţie actuală şi istoric, salariu, nivel de educaţie etc.
 • Date despre membrii familiei – numele soţului/soţiei, informaţii despre copii (de exemplu, număr de copii/persoane aflate în întreținere) etc.
 • Date financiare – valoare venituri, cheltuieli, datele de card bancar etc.
 • Date contractuale – valoarea produsului acordat, data acordării creditului, valoare rate, date despre istoricul plăţii ratelor, restanţe înregistrate, activităţi de recuperare a debitului restant etc.
 • Date despre istoricul de creditare – împrumuturi existente, istoric de plată al acestora, solduri, date privind bonitatea financiară (date de la biroul de credit, valori scor, scadențe etc.)
 • Date despre comportamentul dumneavoastră în calitate de client – date provenite din activitatea online (pe internet), respectiv achiziţii online, bunuri deţinute în proprietate;

 

2.2 Dacă sunteti un potențial candidat pentru ocuparea unui loc de muncă în cadrul PROVIDENT

Dacă vă doriți să candidați pentru un loc de muncă în cadrul echipei noastre, vă informăm că vă vom prelucra datele personale din CV, precum și orice alte date pe care ni le transmiteți ulterior, dacă este cazul, strict în scopul recrutării pentru poziția deschisă și anunțată prin acest anunț de job. Temeiul în baza căruia vă vom prelucra datele este interesul nostru legitim de a acoperi nevoile noastre organizatorice, în considerarea obiectului nostru de activitate și a specificului postului pentru care aplicați.

În scopul selecţiei şi recrutării, putem prelucra următoarele categorii de date personale:

 • Date de identificare - numele, prenumele, adresa, numărul documentului de identificare, fotografia etc.
 • Datele de contact - adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de domiciliu/reşedinţa etc.
 • Date despre viața profesională - angajator, experiență, poziție, educație etc.
 • Datele privind istoricul creditelor - credite existente la Provident, istoricul plăților, verificarea creditelor Provident etc.
 • Date digitale - informații publice postate pe site-uri web de activități profesionale și alte date disponibile public pe Internet etc.;

Precizăm că pentru anumite funcţii care presupun gestiunea bunurilor companiei (în special gestionarea banilor), PROVIDENT poate solicita prezentarea unui cazier juridiciar fără a stoca datele personale din document şi fără a reţine acest document în arhiva acesteia.

 

2.3 Dacă sunteți vizitatori în agenţiile noastre (punctele de lucru) sau la sediul social al Provident

În cazul în care ne vizitați în agentiile noastre (punctele de lucru)/sediul nostru social, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (nume și prenume, imagine, precum și alte date pe care ni le furnizați) în scopul asigurării securității spațiului, personalului și a bunurilor noastre, prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video. Temeiul juridic pentru această prelucrare este interesul nostru legitim de a asigura securitatea spațiului și a bunurilor/echipamentelor PROVIDENT sau îndeplinirea unei obligații legale, acolo unde este cazul.

 

2.4 Dacă sunteți vizitatori ai website-ului nostru sau dacă îl accesați pentru a vă înregistra datele

Dacă vizitați website-ului nostru www.provident.ro, colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal la momentul accesării website-ului (data și ora accesării website-ului, adresa IP de la care a fost accesat website-ul) și le prelucrăm în următoarele scopuri:

• pentru a ne asigura că website-ul nostru şi secţiunile acestuia sunt relevante pentru nevoile clienţilor noştri/potenţialilor clienţi;
• publicarea conţinutului accesibil clienţilor noştri/potenţialilor clienţi în raport cu preferinţele acestora;
• pentru a oferi funcţii de social media şi pentru a analiza şi monitoriza traficul pe website.

Ne întemeiem prelucrările de mai sus pe interesul nostru legitim de a asigura funcționarea corespunzătoare a website-ului și de a îmbunătăți experiența utilizatorilor acestuia.

De asemenea, colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal când accesați anumite secțiuni ale website-ului și vă înregistrați datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi contactat de către PROVIDENT în diverse scopuri, astfel:

- prin completarea formularului din cadrul secțiunii „Împrumutul Provident”, dacă doriți să fiți contactat de către PROVIDENT pentru acordarea unui împrumut;
- prin completarea formularului din cadrul secțiunii „Cariere” pentru a aplica pentru o anumită poziție în cadrul echipei Provident;
- prin accesarea secțiunii „Te sunăm noi” și completarea formularului din cadrul acestui secțiuni, pentru a fi contactat de către PROVIDENTpentru a vă comunica o ofertă de împrumut.

De asemenea, colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de recuperare a ratelor de credit în cazul în care beneficiați de una din metodele alternative de plată electronică.

Folosim în cadrul website-ului nostru fişiere de tip cookies, stocând astfel temporar date cu caracter personal pentru a îmbunătăţi securitatea accesului şi a traficului pe website, precum şi pentru a adapta serviciile pentru a veni în întâmpinarea clienţilor noştri. Mai multe informații puteți găsi în acest sens accesând Politica noastră de utilizare a fișierelor de tip cookies publicată pe website.

 

2.5 Dacă sunteți o persoană care transmite o solicitare/plângere/reclamație către PROVIDENT

În cazul în care nu sunteți clientul/potențialul client/angajatul PROVIDENT și ne adresați o solicitare/plângere/reclamație cu privire la produsele PROVIDENT sau cu privire la orice alt aspect privind activitatea PROVIDENT, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (nume și prenume, date de contact, precum și orice alte date pe care ni le furnizați) în vederea soluționării solicitării/plângerii/reclamației formulate. 

Temeiul nostru pentru această prelucrare este interesul legitim al PROVIDENT de a soluționa solicitarea/plângerea/reclamația conform solicitării dumneavoastră.

 

2.6 Dacă sunteți un reprezentant, persoană de contact sau angajat al unui furnizor sau partener comercial al PROVIDENT 

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal (nume și prenume, adresă de poștă electronică, număr telefon mobil, precum și orice alte date de contact relevante) în scopul derulării activității contractuale/comerciale pe care o avem cu furnizorul nostru de servicii sau cu partenerul nostru comercial.

Temeiul pentru o astfel de prelucrare este interesul nostru legitim de gestionare a relației contractuale/comerciale pe care am inițiat-o cu furnizorul de servicii/partenerul comercial al PROVIDENT.

 

3. DE UNDE OBȚINEM DATELE DUMNEAVOASTRĂ?

În funcție de calitatea dumneavoastră de persoană vizitata și de scopurile prelucrării, colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal prin diverse modalități:

- când ni le furnizați în mod direct (de exemplu, când vă înregistrați datele pe website-ul nostru pentru a putea fi contactat);
- când ne contactați telefonic prin compartimentul de Servicii Clienți al PROVIDENT sau prin intermediul poştei electronice pentru solicitarea unei oferte de împrumut; când ne furnizați CV-ul dumneavoastră pentru recrutarea pe o anumită poziție;
- când ne contactați pentru înregistrarea unei solicitări/plângeri/reclamații etc.)
- prin contactarea dumneavoastră de către angajatul PROVIDENT la domiciliul dumneavoastră;
- de la persoane autorizate să comunice cu noi în numele dumneavoastră sau persoane care fac plăți în numele dumneavoastră;
- de la angajator, prin platformele de recrutare a partenerilor noştri contractuali sau de la companii externe care ne oferă servicii de evaluare adecvării candidatului în timpul procesului de recrutare (dacă sunteți un potențial candidat);
- din publicaţii şi baze de date externe publice (baze de date de tipul Biroul de Credit, ANAF etc.).
- de la partenerii noştri contractuali (brokeri) cărora le-aţi furnizat datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea acordării unui împrumut PROVIDENT;

 

4.CÂT TIMP VĂ PĂSTRĂM DATELE?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate de PROVIDENT doar pe durata și în măsura în care este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus sau dacă avem o obligație legală de prelucrare. Pentru prelucrările de date cu caracter personal unde avem nevoie de consimțământul dumneavoastră, vom prelucra datele dumneavoastră până când vă retrageți consimțământul.

Dacă sunteți un potențial client și solicitați un împrumut de la PROVIDENT, însă renunțați de bună-voie la cererea de credit, sau dacă cererea de credit va fi respinsă de PROVIDENT, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse din bazele noastre de date după o perioadă de 6 luni de la data colectării datelor, cu excepția operațiunilor de prelucrare pentru care v-ați dat consimțământul (care vor fi prelucrate până la data retragerii consimțământului).

Dacă sunteți clientul nostru, pentru îndeplinirea obligațiilor legale de documentare și de păstrare conform legislației pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, PROVIDENT are obligația legală de a păstra documentația de cunoaștere a clientelei (care conține datele dumneavoastră cu caracter personal) pentru o perioadă de 5 (cinci) ani de la încetarea relațiilor contractuale cu dumnevoastră.

De asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal care se regăsesc în orice documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva PROVIDENT timp de 10 ani de la data închiderii exercițiului financiar în care au fost întocmite documentele justificative, conform prevederilor Legii Contabilității. Nu în ultimul rând, în cadrul apărării și exercitării drepturilor și intereselor legale ale PROVIDENT, datele dumneavoastră cu caracter personal necesare realizării acestui scop vor fi păstrate conform termenelor generale de prescripție.

Dacă sunteți un potențial candidat la ocuparea unei poziții în cadrul echipei noastre, vă vom păstra datele personale atât timp cât este necesar pentru definitivarea în cadrul organizației noastre a postului pentru care ați aplicat, dar nu mai mult de 6 luni de la data colectării datelor, după care datele dumneavoastră cu caracter personal (inclusiv datele din CV) vor fi șterse/distruse din evidențele noastre.

În cazul în care sunteți vizitatori în agentiile noastre (punctele de lucru) / sediul nostru social, datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video vor fi păstrate pentru o perioadă de 30 de zile.

Dacă sunteți vizitatori ai website-ului nostru și vă înregistrați datele cu caracter personal în secțiunile relevante, website-ul nostru va capta datele dumneavoastră pentru o perioadă de 3 luni de la data înregistrării datelor.

După expirarea termenelor de mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal se șterg sau se anonimizează și/sau se distrug din evidențele/bazele de date ale PROVIDENT.

 

5. CĂTRE CINE TRANSMITEM DATELE DUMNVEAVOASTRĂ PERSONALE ȘI REZULTATELE ACTIVITĂȚILOR NOASTRE DE PRELUCRARE (RAPOARTE, LISTE, ETC.)

Dezvăluim/transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal furnizorilor noştri sau altor companii care fac parte din Grupul de companii din care face parte PROVIDENT (Grupul IPF) în scopuri de marketing, pentru oferirea de alte produse şi servicii, pentru a administra creditele acordate şi a gestiona activităţile de colectare a debitelor restante, în scopuri de arhivare, securizare date, dezvoltare aplicaţii software, precum şi în scopuri de audit.

Transferăm datele dumneavoastră personale pentru scopurile descrise în prezenta Politică numai furnizorilor care garantează protecţia datelor dumneavoastră personale, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale pe care le aveţi.

Pentru orice informații suplimentare privind transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal către furnizorii noștri, vă rugăm să vă adresați către PROVIDENT, la adresa  datepersonale@provident.ro.

Dacă sunteți clientul nostru, transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal și către următoarele terțe părți:

 • Biroul de Credit S.A., sau către alte baze de date de tipul biroului de credit, având ca temei interesul nostru legitim;
 • Ministerul Finantelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), în baza consimțământului dumneavoastră;
 • alte instituții și autorități publice, inclusiv baze de date la nivel național (de exemplu, autorităţi cu atribuţii de investigare a fraudelor, Autoritatea Natională Privind Protecţia Consumatorilor, autorități de supraveghere financiară, CRC, Buletinul Procedurilor de Insolvență etc.), în scopul respectării obligațiilor legale ale PROVIDENT în cadrul activităților acesteia ca instituție de creditare.

Transferul datelor personale în afara țării

PROVIDENT prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal la nivel naţional, şi transferă datele dumneavoastră în Spațiul Economic European, respectiv în cadrul Grupului IPF din care Provident Financial Romania IFN S.A. este parte, precum şi în alte țări cu care Grupul IPF are încheiate contracte şi parteneriate, și anume India, Statele Unite ale Americii, Australia, Canada, Asia și Marea Britanie pentru situația în care aceasta devine stat terț. În cazul transferului de date în afara Spațiului Economic European și în absența unei decizii a Comisiei Europene privind caracterul adecvat al prelucării, pentru a asigura o securitate adecvată a prelucrării, transferul se efectuează în baza garanțiilor adecvate prevăzute de Legislația aplicabilă privind prelucrarea datelor personale.

Pentru a obține informații despre garanțiile adecvate luate de către PROVIDENT, puteți formula o cerere pe e-mail la adresa: datepersonale@provident.ro sau prin telefon, la nr. 0212757575 (apel cu tarif normal) către compartimentul Servicii Clienți. Transferurile de date menționate mai sus se realizează cu respectarea de către Provident a principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, în special principiul minimizării datelor personale – PROVIDENT transmite către terțele părți doar datele personale care sunt strict necesare pentru realizarea scopurilor menționate.

 

6. DREPTURILE DE CARE DISPUNETI

În calitate de persoană vizată, conform Legislației aplicabile privind prelucrarea datelor personale, aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare: dreptul de a primi informații privind operațiunile de prelucrare a datelor dumneavoastră efectuate de către PROVIDENT (respectiv, despre scopurile prelucrarii datelor dumneavoastra personale, categorii și surse, destinatari, perioadele de stocare a datelor dumneavoastra cu caracter personal și drepturile pe care le aveți). 
 • Dreptul de acces: dreptul de a obține din partea PROVIDENT o confirmare că acesta prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și furnizarea de informații privind prelucrările de date;
 • Dreptul la rectificare: dreptul de a obține de la PROVIDENT, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte care vă privesc sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete. Asfel, vă actualizăm datele cu caracter personal, cerându-vă să le revizuiți periodic ori de câte ori necesitatea actualizarii este prevăzută de lege.
 • Dreptul la ștergerea datelor: dreptul de a obține de la PROVIDENT, fără întârzieri nejustificate, ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc,dacă: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate de către PROVIDENT; (ii) vă retrageți consimțământul acordat pentru prelucrările de date bazate pe consimțământ; (iii) vă opuneți prelucrărilor de date personale efectuate de PROVIDENT; (iv) datele dumneavoastră cu caracter personal au fost prelucrate ilegal de către PROVIDENT; (v) datele dumneavoastră cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale a PROVIDENT; 
 • Dreptul la restricționarea prelucrărilor: dreptul de a obține de la PROVIDENT restricționarea prelucrărilor datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă: (i) contestați exactitatea datelor pe care le prelucrează PROVIDENT. Prelucrarea va fi restricționată pentru o perioadă care îi permite PROVIDENT să verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea datelor personale de către PROVIDENT este ilegală, iar dumneavoastră nu doriți ștergerea datelor, ci solicitați restricționarea utilizării lor de către PROVIDENT; (iii) PROVIDENT nu mai are nevoie de datele dumneavoastră personale, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (iv) vă opuneți prelucrării.
  Prelucrarea va fi restricționată pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale PROVIDENT prevalează asupra drepturilor dumneavoastră. În cazul în care ați obținut restricționarea prelucrării, veți fi informat(ă) înainte de ridicarea restricționării prelucrării datelor. 
 • Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul dumneavoastră de a primi de la PROVIDENT datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat către noi, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, când mijloacele tehnice permit acest lucru. Vă puteți exercita acest drept doar când prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră și când prelucrarea se efectuează prin mijloace automate. Vă vom furniza aceste date într-un fișier având un format securizat, care este prelucrabil electronic, astfel încât să le stocați sau să le divulgați altor prestatori de servicii. În baza acestui drept puteți, de asemenea, să ne furnizați datele dumneavoastra obținute de la alte companii. Întrucât fișierul conține datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să stocați datele cu caracter personal în condiții de siguranță pe dispozitivul dumneavoastra. În orice caz, portabilitatea datelor vizează datele pe care le deţinem în prezent, fără a include rezultatele prelucrărilor efectuate prin mijloacele noastre şi în sistemele companiei, înainte de primirea solicitării de portare a datelor 
 • Dreptul la opoziție: dreptul dumneavoastră de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării efectuate de PROVIDENT având ca temei juridic interesul nostru legitim. Când vă opuneți unor astfel de prelucrări, PROVIDENT nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care PROVIDENT demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al PROVIDENT în instanță. 
 • Dreptul dumneavoastră de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri (orice prelucrare automată care utilizează datele personale pentru a evalua anumite aspecte personale, cum ar fi comportamentul de plată, situația financiară etc. etc.), care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, puteți trimite o cerere scrisă (i) prin e-mail la adresa: datepersonale@provident.ro sau (ii) prin poștă/curier la sediul social al PROVIDENT. Cererile dumneavoastra vor fi prelucrate cât mai curând posibil. Depunem eforturi pentru a rezolva orice cerere în legatură cu activităţile de prelucrare a datelor cu caracter personal care vă apartin, în termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii. Acest termen se poate prelungi cu cel mult 2 luni atunci când este necesar, ţinându-se seama de complexitatea şi numărul cererilor. Pentru a da curs solicitărilor de exercitare a drepturilor de mai sus, PROVIDENT poate cere informații suplimentare necesare pentru a vă identifica, pentru a proteja datele dumneavoastra cu caracter personal împotriva oricăror tentative frauduloase.  

Dacă sunteți de părere că v-au fost încălcate drepturile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată sau de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa Bld. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania, telefon: +40318059211, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

 

7. CUM VĂ PROTEJĂM DATELE?

Pentru a ne asigura că drepturile şi libertățile dumneavoastră nu sunt puse în pericol și că se respectă conformitatea cu legislația și reglementările relevante în domeniul protecției datelor, am implementat măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare, pentru a asigura un nivel de securitate adecvat. Aceste măsuri constau, fără a se limita la, instruirea și testarea regulată a angajaților şi a partenerilor noștri, introducerea de politici și procese relevante, care sunt revizuite și actualizate în mod regulat.

De asemenea, ne asigurăm că îi evaluăm cu atenție pe furnizorii noștri de servicii, pentru a întruni un nivel corespunzător de protecție a datelor dumneavoastra cu caracter personal şi încheiem cu aceştia acorduri de prelucrare a datelor personale pentru a ne asigura că fiecare partener contractual care intră în contact cu datele dumneavoastră cu caracter personal realizează activităţile de prelucrare contractate în deplină siguranţă şi că respectă prevederile Legislaţiei aplicabile privind prelucrarea datelor personale.

 

8. ACTUALIZĂRI

Prezenta Politică privind protecţia datelor cu caracter personal este aplicabilă începând cu 25 mai 2018. Prezenta Politică este revizuită anual. Versiunile actualizate vor fi publicate pe pagina noastră web: www.provident.ro.

Suntem aici pentru tine, oricând ai nevoie de ajutor
PROGRAM
luni-vineri:
8:00 - 20:00
sâmbătă
9:00 - 17:00
SUNĂ LA
021 275 75 75
(apel cu tarif normal)
021 9877
(apel cu tarif normal)
VREI SĂ FII SUNAT?

Completează formularul și vei fi
sunat în cel mai scurt timp posibil.

AI ÎNTREBĂRI?
Vezi pagina noastră cu
întrebari frecvente