Politica de stocare (retenţie) a datelor

Politica de Confidentialitate aplicabila SITE-ului PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA IFN SA (denumita in continuare „Politica”)

Prezenta Politica de Confidentialitate stabileste modalitatea in care toate datele, inclusiv datele cu caracter personal pe care PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA IFN SA (denumita in continuare „PROVIDENT”) le colecteaza de la CLIENTII/POTENTIALII CLIENTI persoane fizice, sau pe care acestia le furnizeaza, vor fi prelucrate de catre PROVIDENT.

Astfel, vă oferim informații transparente cu privire la datele personale pe care le colectăm și la modul în care folosim datele dumneavoastra personale și vă informăm despre drepturile dumneavoastră în calitate de persoana vizata și despre modul în care puteți exercita drepturile persoanelor vizate.

Inainte de a ne oferi date cu caracter personal prin accesarea SITE-ului PROVIDENT, vi se va solicita consimtamantul pentru unele dintre activitatile de prelucrare a datelor dumneavoastra personale desfasurate de PROVIDENT in conformitate cu capitolul „Legalitatea prelucrarii datelor personale” din prezenta Politica.

In masura in care aveti solicitari sau intrebari legate de activitatile de prelucrare a datelor dumneavoastra personale in cadrul PROVIDENT, va rugam sa ne contactati utilizand adresa datepersonale@provident.ro

1. Informatii de contact ale entitatii care realizeaza activitatile de prelucrare descrise:

PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA IFN S.A.

Ne puteti contacta prin:

E-mail: datepersonale@provident.ro

Prin telefon catre Compartimentul Relatii cu Clientii: 021 275 75 75 (apel cu tarif normal) 

Prin postă: Calea Şerban Vodă nr. 133, Central Business Park, etaj 1, Corpurile D-E, etaj 2, Corpul D,  sector 4, Bucuresti, cod postal 040205, Romania.

2. PROVIDENT colecteaza date cu caracter personal ale clientilor/potentialilor clienti  persoane fizice, in urmatoarele scopuri:

3. Catre cine transmitem datele dumnveavoastra personale si rezultatele activitatilor noastre de prelucrare (rapoarte, liste, etc.):

Furnizorii nostri

Dezvaluim/transmitem informatii furnizorilor nostri pentru a asigura prelucrarea datelor dumneavoastra personale in deplina siguranta si pentru a ne reprezenta in comunicarile de marketing pe care le purtam cu dumneavoastra, pentru a administra creditele acordate si a gestiona activitatile de colectare a debitelor restante, in scopuri de arhivare, securizare date, dezvoltare aplicatii software, precum si in scopuri de audit.

Companii / autoritati, in vederea verificarii bonitatii financiare

Dezvaluim/transmitem datele dumneavoastra personale catre companii/autoritati de la care obtinem informatii care ne ajuta sa evaluam eligibilitatea/bonitatea dumneavoastra financiara, pentru a evita astfel riscul de a va crea dificultati financiare sau orice forma de disconfort financiar. In activitatea noastra, urmam indeaproape si intr-un mod responsabil principiile de creditare responsabila si legislatia aplicabila institutiilor financiare nebancare, pentru a ne asigura ca prestam servicii tinand cont de situatia particulara a tuturor clientilor nostri.

 Autoritati publice

Suntem obligati sa dezvaluim/transmitem datele dumneavoastra personale autoritatilor publice competente in raport cu activitatea institutiilor financiare nebancare. Pentru a exemplifica, legislatia care reglementeaza, in general, activitatea de creditare pe teritoriul Romaniei este:

 • Ne asiguram ca SITE-ul PROVIDENT si sectiunile acestuia sunt relevante pentru nevoile clientilor nostri/potentiali clienti;
 • Pentru afisarea produselor si, dupa caz, a serviciilor oferite de PROVIDENT;
 • Publicarea continutului accesibil clientilor nostri/potentialilor clienti in raport cu preferintele acestora;
 • Ne asiguram ca limitam accesul la anumite sectiuni ale SITE-ului, dupa caz;
 • Pentru evaluarea bonitatii financiare a clientului/solicitantului de credit in vederea acordarii celui mai potrivit produs de creditare, in conformitate cu gradul acestuia de indatorare si in raport cu nevoile acestuia, inclusiv prin activități de creare de profiluri. În acest sens, printre demersurile efectuate în vederea evaluării bonității Solicitantului de credit, Provident efectuează inclusiv o prelucrare automată a anumitor date personale ale solicitantului de credit în scopul evaluării capacității financiare a acestuia și a comportamentului de plată, prin crearea unui profil de risc. Scorul obținut ca urmare a activității de creare de profiluri este unul din elementele avute în considerare în fundamentarea deciziei de acordare a finanțării către solicitantul de credit ;
 • Transmiterea corespondentei, incheierea contractelor de credit si a anexelor aferente, sau colectarea / recuperarea debitelor clientilor prin activitati de incasare si punere in executare a rambursarii ratelor de credit, precum si in vederea exercitarii sau apararii oricaror drepturi si interese legitime ale PROVIDENT;
 • In scopuri de marketing, cum ar fi activităţi promoţionale, transmiterea ofertelor/corespondenţei comerciale direct adresate în legătură cu serviciile financiare furnizate de PROVIDENT prin orice mijloace de comunicare (telefon, SMS, poştă, poşta electronică, vizite la domiciliu efectuate de catre angajatii PROVIDENT)
 • Colectarea informatiilor si prelucrarea acestora in scop statistic si de cercetare istorica a paginilor accesate in interiorul SITE-ului nostru si a altor SITE-uri, inclusiv adresa IP de la care SITE-ul este vizitat, in conformitate cu CP086 Politica de utilizare a fisierelor cookies a PROVIDENT;
 • Pentru a oferi functii de social media si pentru a analiza traficul pe website;

  Folosim in cadrul SITE-ului PROVIDENT fisiere cookies, stocand astfel temporar, date cu caracter personal  pentru a imbunatati securitatea accesului si a traficului pe website, precum si pentru a adapta serviciile pentru a veni in intampinarea clientilor nostri.

  1. Principiile de prelucrare a datelor personale din cadrul PROVIDENT

   Respectam principiile de protecție a datelor personale, și anume că datele cu caracter personal vor fi:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent;
 • colectate in scopuri determinate, explicite si legitime și care nu sunt prelucrate ulterior  într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • adecvate, relevanțe si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate;
 • exacte și actualizate;
 • pastrate intr-o forma ce permite identificarea dumneavoastra pe o perioada ce nu depaseste perioada necesara indeplinirii  scopurilor in care sunt prelucrate datele;
 • păstrate în siguranță. 

Categoriile de date pe care le utilizam

Prelucram urmatoarele categorii de date cu caracter personal: 

 • Date de identificare – nume, prenume, adresa de domiciliu/resedinta, cartea de identitate sau, daca este cazul, alt document care atesta identitatea clientului nostru;

  Date de contact – email, numar de telefon (mobil, fix sau ambele), adresa;

  Date despre viata personala – angajator, experienta profesionala, functie actuala si istoric, salariu, nivel de educatie, etc;

  Date despre membrii familiei – numele sotului/sotiei, informatii despre copii, etc;

  Date despre istoricul de creditare – imprumuturi existente, istoric de plata al acestora, verificam bonitatea financiara, etc;

  Date despre comportamentul dumneavoastra in calitate de client – date provenite din activitatea online (pe internet), respectiv achizitii online, bunuri detinute in proprietate (imobil, autoturism, etc.);

  Date si informatii financiare – venituri, cheltuieli, etc;

  Date in concordanta cu tipul de produs acordat – date despre istoricul platii ratelor, restante inregistrate, activitati de recuperare a debitului restant, etc.;

  Date digitale – fisiere cookies, adresa IP.  

 • Cum obtinem aceste date:

   Direct de la dumneavoastra:

 • Prin intermediul web-site-ului PROVIDENT, dupa ce ati completat formularele cu campuri predefinite disponibile;
 • Dupa completarea de catre dumneavoastra a formularului predefinit din sectiunea “Te sunam noi”;
 • Dupa interactiunea dumneavoastra telefonica cu compartimentul de Relatii cu Clientii al PROVIDENT sau prin intermediul postei electronice (e-mail);  
 • Prin contactul direct al angajatului PROVIDENT la domiciliul dumneavoastra.

  Din alte surse:

  • Interogari in diferite baze de date externe (baze de date de tipul Biroul de Credit, ANAF, etc.);
 • OUG 50/ 2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Legea reprezinta transpunerea si implementarea Directivei 2008/48/EC privind contractele de credit pentru consumatori la nivel national;
 • Legea 193/ 2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori;
 • Lege 656/ 2002 privind spalarea banilor pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului;
 • Directiva nr. 11/ 2013 privind solutionarea alternative a litigiilor in materie de consum si de modificare a Regulamentului nr. 2006/2004 si a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL in materie de consum);
 • Legea 151/ 2015 privind insolventa persoanelor fizice;
 • Regulamentul UE 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General pentru Protectia Datelor);
 • Legea 158/ 2008 privind publicitatea inselatoare si publicitatea comparativa;
 • Legea 363/ 2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind potectia consumatorilor;
 • OG 85/ 2004 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare;
 • OG 99/ 2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata.

  Va informam ca, dezvaluim/transmitem datele dumneavoastra personale, pentru scopurile descrise in prezenta Politica de Confidentialitate si numai partenerilor nostri contractuali, cu care am incheiat si acorduri de prelucrare a datelor dumneavoastra personale si care garanteaza protectia datelor dumneavoastra personale, a drepturilor si libertatilor garantate in raport cu datele dumneavoastra personale. Suntem, de asemenea, obligati in unele cazuri, sa dezvaluim datele dumneavoastra personale sau informatii despre activitatile de prelucrare pe care le desfasuram, autoritatilor publice (de exemplu, autoritati cu atributii de investigare a fraudelor, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Autoritatea Nationala Privind Protectia Consumatorilor, autoritati de supraveghere financiara, etc.), insa numai pentru a ne conforma unei obligatii legale in cadrul activitatilor acesteia ca institutie financiara nebancara. 

  1. Legalitatea prelucrarii datelor personale

   PROVIDENT este responsabil pentru activitatile de prelucrare a datelor personale care va apartin pe intreaga durata a relatiei comerciale dintre dumneavoastra si companie, precum si ulterior, conform obligatiilor legale ce revin companiei. Respectam principiile de prelucrare instituite in cadrul Regulamentului General privind Protectia Datelor (GDPR) si am integrat aceste principii in procesele interne ale companiei si in practicile noastre comerciale.

   Activitatile de creditare realizate de catre PROVIDENT, respectiv vizitele la domiciliul clientilor din partea reprezentantilor de vanzari ai PROVIDENT, activitatile de incasare a ratelor si semnarea contractelor de credit, activitatile de identificare a clientilor in vederea semnarii contractelor de credit sau a rezolvarii diferintelor solicitari transmise de catre dumneavoastra, activitatile interne de prevenire a fraudelor si activitatile de recuperare interna a debitelor restante, activitatile de call-center si arhivarea documentelor care fac parte din dosarul de credit al clientului in relatia acestuia cu compania, sunt necesare pentru executarea contractelor la care clientul este parte sau sunt necesare pentru initierea demersurilor pentru incheierea unui contract de credit, la solicitarea expresa a clientului. De asemenea, activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt realizate de companie in scopul interesului comercial al acesteia, respectiv acela de oferi credite in conformitate cu legislatia aplicabila in materie si respectand principiile de creditare responsabila, precum si pentru conformarea cu obligatii legale sau realizarea interesului legitim.  

   Activitatile de Marketing desfasurate (promotii si campanii de prezentare a produselor companiei, activitati de profilare in scop de marketing) indiferent de mijloacele de desfasurare a acestora, sunt realizate de catre companie exclusiv prin obtinerea consimtamantului prealabil al clientului.

  2. Unde vă prelucrăm datele?

   Pentru a ne desfășura activitatea, vă prelucrăm datele cu caracter personal în conformitate cu condițiile prezentate în această politica. Vă prelucrăm datele cu caracter personal la nivel national si le transferam în Spațiul Economic European, respectiv in cadrul Grupului IPF din care PROVIDENT este parte, precum și în alte țări cu care Grupul IPF are incheiate contracte si parteneriate, și anume India, Statele Unite ale Americii și Canada, Australia si Asia. În cazul transferului datelor dumneavoastra personale în afara Spațiului Economic European și în absența unei decizii a Comisiei Europene privind caracterul adecvat al prelucării, pentru a asigura o securitate adecvată a prelucrării, transferul datelor dumneavoastra personale se efectuează în baza clauzelor contractuale standard de protecție a datelor personale adoptate de Comisia Europeană sau în baza altor garanții adecvate. Pentru a obține informații despre garanțiile adecvate luate de către PROVIDENT, puteti formula o cerere pe e-mail la adresa: datepersonale@provident.ro. Toate transferurile de date menționate mai sus se realizează cu respectarea de către PROVIDENT a principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, în special principiul minimizării datelor personale – PROVIDENT transmite către terțele părți doar datele personale care sunt strict necesare pentru realizarea scopurilor menționate.

  3. Prelucrarea datelor candidatilor in vederea ocuparii locurilor de munca disponibile in cadrul companei

   Informațiile personale înseamnă orice informație care vă identifică sau care ar putea fi utilizată pentru a vă identifica. Prelucram datele candidatilor care aplica la locurile de munca disponibile in cadrul companiei in scop legitim in vederea incheierii unui contract de munca.

    Ne asigurăm că procesăm numai datele dumneavoastra personale care sunt strict necesare scopului declarat.

   In scopul selectiei si recrutarii, putem procesa următoarele categorii de date personale în funcție de scopul urmărit:

   Date de identificare - numele, prenumele, adresa, numărul documentului de identificare, fotografia etc.

   Datele de contact - adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de domiciliu/resedinta etc.

   Date despre viața profesională - angajator, experiență, poziție, educație etc.

   Datele privind istoricul creditelor - credite existente la Provident, istoricul plăților, verificarea creditelor Provident etc.

   Precizam ca pentru anumite functii care presupun gestiunea bunurilor companiei (in special gestionarea banilor), compania poate solicita prezentarea unui cazier juridicar fara a stoca datele personale din document si fara a retine acest document in arhiva acesteia.

   Datele digitale - cookie-uri, adrese IP, site-uri web și activități de rețele sociale și alte date public disponibile pe Internet etc.;

   Categorii speciale de date (date sensibile) - date privind starea de sănătate.

   Cum colectăm datele dumneavoastră?

   Direct de la dumneavoastră:

   • În procesul de selecție si recrutare sau prin transmiterea de catre dumnevoastra a CV-ului pe adresa de e-mail cariere@provident.ro din sectiunea „Provident Angajeaza” sau prin platformele de recrutare a partenerilor nostri contractuali. 

   Din alte surse:

   • Companie externă, în scopul evaluării adecvării candidatului în timpul procesului de recrutare;

   • Sănătatea si securitatea în muncă sau alți furnizori de servicii de securitate la locul de munca sau in servicii medicale;

   • De la fostul angajator.

   Cât timp păstrăm datele dvs.?

   Ca regulă generală, păstrăm datele dumneavoastră personale o perioada necesară pentru a atinge scopul prelucrarii acestora, respectiv pe durata procesului de recrutare și selecție, pe durata executarii contractului individual de munca dacă procesul se finalizeaza prin semnarea unui contract individual de munca, si ulterior incetarii contractului de munca, pentru conformarea cu obligatii legale aplicabile companiei. In cazul in care procesul de recrutare si selectie nu se materializeaza cu semnarea unui contract individual de munca, CV-urile se vor mai pastra de catre companie pentru o perioada de maximum 6 luni de la incheierea procesului de recrutare, dupa care se distrug/sterg. Toate CV-urile nesolicitate vor fi imediat distruse sau șterse.

  4. Drepturile de care dispuneti
 • Înainte de a vă exercita drepturile, trebuie să vă identificăm pentru a proteja datele dumneavoastra cu caracter personal împotriva oricăror tentative frauduloase.
 • Cererile dumneavoastra vor fi prelucrate cât mai curând posibil. Cu privire la procesele noastre interne, depunem eforturi pentru a rezolva orice cerere in legatura cu activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal care va apartin, în termen de cel mult o 30 de zile, transmitand o solicitare accesand formularul disponibil pe website in sectiunea „Contact – Date Personale”. 
 • Aveți dreptul de a primi informații în orice moment, cu privire la scopurile prelucrarii datelor dumneavoastra personale, la categorii și surse, la destinatari, la perioadele de stocare a datelor dumneavoastra cu caracter personal și la drepturile dumneavoastra.
 • Aveti dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, avand dreptul de a va opune unui proces decizional automat pe care il realizam;
 • Aveți dreptul de a accesa datele dumneavoastra cu caracter personal, inclusiv dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm.
 • Cookie-urile sunt fișiere text introduse pe calculatorul dumneavoastra, in smart-phone sau tableta, pentru a colecta informații standard de logare pe internet și informații privind conduita vizitatorilor. Aceste informații sunt utilizate, spre exemplu, pentru a urmări utilizarea site-ului web de către vizitatori și pentru a redacta rapoarte de statistică privind activitatea dumneavoastra pe site web al companiei si pe alte site-uri.
 • Puteți seta browser-ul dumneavoastra pentru a nu accepta cookie-uri. Cu toate acestea, unele cookie-uri interne sunt necesare pentru a-i permite utilizatorului site-ului web să utilizeze serviciile noastre.
 • Pentru mai multe informații, puteti consulta CP086 Politica de utilizare a fișierelor cookie afisata pe site-ul www.provident.ro
  1. Cât timp vă păstrăm datele?

   Dacă sunteți reprezentantul partenerului nostru contractual, avem dreptul și obligația legală de a reține toate datele cu caracter personal necesare, pe care ni le-ați furnizat în scopuri de gestionare si executare a contractului.

   Daca sunteti client al companiei, vom păstra datele dumneavoastra pe intreaga durata a valabilității contractului de credit si pentru perioada prescrisă de legislația respectivă, dar nu mai mult de 10 ani de la incheierea exercitiului financiar in care au fost intocmite documentele justificative (conform prevederilor Legii contabilitatii), pentru posibile acțiuni în justiție si alte scopuri expres prevazute de lege.

  2. Cum vă protejăm datele?

   Pentru a ne asigura că drepturile și libertățile dumneavoastra nu sunt puse în pericol și că se respectă conformitatea cu legislația și reglementările relevante în domeniul protecției datelor, am implementat măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare, pentru a asigura un nivel de securitate suficient în vederea prelucrării datelor cu caracter personal. Aceste măsuri constau în instruirea și în testarea regulată a angajaților și a partenerilor noștri, în introducerea de politici și procese relevante, care sunt revizuite și actualizate în mod regulat. De asemenea, ne asigurăm că îi evaluăm cu atenție pe prestatorii noștri pentru a furniza un nivel corespunzător de protecție a datelor dumneavoastra cu caracter personal si incheiem cu acestia acorduri de prelucrare a datelor personale pentru a ne asigura ca fiecare partener contractual care intra in contact sub autoritatea noastra cu datele dumneavoastra cu caracter personal realizeaza activitatile de prelucrare contractate in deplina siguranta si ca respecta prevederile legislatiei in vigoare in domeniul prelucrarii datelor personale.

   Activitatile de profilare realizate de Provident includ metode de evaluare a bonitatii dumneavoastra financiare in vederea acordarii unui imprumut sau in vederea tranzactionarii, iar aceste activitati sunt realizate cu respectarea unor proceduri stricte de securitate si sunt testate periodic pentru a se asigura ca acestea evalueaza situatia si circumstantele dumneavoastra in mod corect, eficient si impartial.   

  3. Actualizări
 • Aveți dreptul de portabilitate a datelor pe care ni le-ați furnizat în cererea de împrumut sau a datelor pe care le prelucrăm, pe baza consimțământului dumneavoastra și care sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Vă vom furniza aceste date într-un fișier avand un format securizat, care este prelucrabil electronic, astfel încât să le stocați sau să le divulgați altor prestatori de servicii. Puteți, de asemenea, să ne furnizați datele dumneavoastra obținute de la alte companii. De asemenea, puteți solicita să furnizăm datele dumneavoastra cu caracter personal unui alt operator, cu toate acestea, acest lucru poate fi efectuat atunci când transmiterea datelor personale este posibilă din punct de vedere tehnic. Întrucât fișierul conține datele dumneavoastra cu caracter personal, vă rugăm să stocați datele cu caracter personal în condiții de siguranță pe dispozitivul dumneavoastra. Astfel, portabilitatea datelor va fi realizata in masura in care sunt indeplinite conditiile susmentionate, iar procesul de portabilitate de la noi catre noul operator indicat este fezabil din punct de vedere tehnic, sau daca operatorul indicat pentru a primi datele nu refuza portabilitatea. In orice caz, portabilitatea datelor vizeaza datele pe care le detinem in prezent, fara a include rezultatele prelucrarilor efectuate prin mijloacele noastre si in sistemele companiei, inainte de primirea solicitarii de portare. 
 • Vă actualizăm datele cu caracter personal, cerându-vă să le revizuiți periodic și atunci ori de cate ori necesitatea actualizarii este prevăzuta de lege. Dacă descoperiți că unele date sunt incorecte sau inexacte, puteți solicita rectificarea si/sau actualizarea datelor incorecte și completarea datelor incomplete. Puteți rectifica sau completa datele dumneavoastra cu caracter personal contactându-ne și furnizându-ne datele corecte sau suplimentare. Puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastra dacă acuratețea datelor este contestată pentru o perioadă care ne permite să verificăm acuratețea respectivă.
  • Aveți dreptul de a restricționa prelucrarea, daca contestati exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite ca operator să verificăm exactitatea datelor în cauză; daca prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor; ca operatori nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată ni le solicită pentru o acțiune în instanţă; daca persoana vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime ca operatori prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal. Puteți exercita atat dreptul de a restrictiona prelucrarea, cat si cel de stergere  în temeiul condițiilor prevăzute de lege. Vom evalua solicitarea dumneavoastra de stergere din punct de vedere al legislatiei si a procedurilor noastre interne, luand in considerare existenta unui contract aflat in desfasurate si vom acorda un raspuns in scris in termenul agreat, care nu va depasi 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitarii de stergere.  
 • În cazul în care ați obținut restricționarea prelucrării, veți fi informat(ă) înainte de ridicarea restricționării prelucrării datelor. 
 • Aveți dreptul de a ne contacta în orice moment, dacă sunteți de părere că v-au fost încălcate drepturile conferite prin legislația de protecție a datelor.

  Aveți dreptul de a apela la Autoritatea de protecție a datelor competentă, respectiv Autoritatea Nationala de Supraveghere privind Protectia Datelor cu Caracter Personal, avand adresă B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30. Sector 1, cod postal 010336. Bucuresti, Romania, telefon:+ 4031.805.9211, e-mail:anspdcp@dataprotection.ro sau la o instanță competentă, dacă sunteți de părere că v-au fost încălcate drepturile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

  1. Cookie-uri

Politica de stocare a datelor personale (retenție) este revizuita cel puțin anual. Versiunile actualizate vor fi publicate pe site-ul provident.ro