Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru procesul de recrutare

 

Prezenta Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA IFN S.A, (denumită în continuare « Provident »), cod unic de înregistrare 18346091, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr J40/1682/2006 cu sediul în Calea Șerban Vodă nr. 133, Central Business Park, corp D-E, etaj 1, București, cod poștal 040205, telefon 021 9877, www.provident.ro, are scopul de a explica într-un mod simplu și transparent ce tip de date cu caracter personal colectăm în legătură cu tine în cazul în care îți depui candidatura pentru un post în Provident și cum le prelucrăm. 

 

Datele cu caracter personal se referă la orice informație care ne dezvaluie ceva despre tine sau pe care o putem corela cu tine având ca efect identificarea sau individualizarea ta. Prezenta Notă de informare se completează cu notele de informare dedicate anumitor activități, cum ar fi: Nota de informare privind angajații Provident și alte documente care îți vor fi furnizate pe parcursul procesului de recrutare și/sau în cazul în care vei deveni angajatul nostru.

 

1. Ce categorii de date colectăm despre tine?

Datele cu caracter personal se referă la orice informații care identifică sau care pot face o persoană fizică identificatibilă. Prelucrarea datelor cu caracter personal presupune oricare dintre următoarele activități: colectare, înregistrare, stocare, utilizare, organizare, agregare, transfer, divulgare, arhivare sau ștergere. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în legătură cu tine, în calitate de candidat, includ:

- Date de identificare, cum ar fi: numele, prenumele, data și locul nașterii, codul numeric personal, informații conținute de actul tău de identitate, numărul de telefon și adresa de email.

- Informații personale, cum ar fi: naționalitatea, sexul, permisele de muncă, fotografiile, experiența profesională (profilul, datele privind foștii angajatori, încetarea contractelor de muncă anterioare și munca efectuată, proiectele speciale, posturile externe, referințele profesionale), date referitoare la educație (diplome, certificate, stagii), informații privind conduita ta, dacă ești căsătorit și alte informații cuprinse în aplicația ta (indiferent de canal) sau în CV.

- Date de identificare (nume, prenume, poziție) și date de contact ale persoanelor cu rol de recomandator sau punct de referință în cadrul procesului de recrutare.

- Date de natură audiovizuală, cum ar fi imaginile surprinse de camerele de supraveghere din cladirile, parcările aferente acestora, imagini statice sau inregistrări video captate in cadrul unor evenimente inregistrate de Provident sau terți imputerniciți ai Provident, cu respectarea cerințelor legale sau captate în mod direct de tine și postate pe platformele puse la dispoziția ta de Provident.

Datele cu caracter personal provin, in principal din documentele pe care tu ni le prezinți (cum ar fi cele din CV), din interviul pe care îl susții on line sau față în față, de pe internet (site-uri de recrutare etc.), prin pagina noastră de cariere și de la societăți de recrutare la care am apelat în vederea angajării, prin recomandările primite de la alte persoane.

Aceste date ne sunt necesare pentru îndeplinirea formalităților precontractuale (evaluarea aplicației tale), precum și a intereselor noastre legitime. 

 

2. Ce facem cu datele tale cu caracter personal?

Provident foloseste datele tale cu caracter personal in vederea indeplinirii urmatoarelor scopuri.

Acestea includ:

- evaluarea aplicației tale în vederea verificarii compatibilitatii tale cu cerintele noastre;

- contactarea ta si stabilirea/desfasurarea unor interviuri;

- realizarea de teste de personalitate ;

- stabilirea celor mai potriviti candidati pentru pozitiile disponibile in cadrul Provident;

- contactarea ta pentru posturi similare in cazul in care ti-ai exprimat interesul in acest sens;

- realizarea unor analize interne in legatura cu procesele de recrutare realizate;

- pastrarea informatiilor despre candidatura ta in vederea solutionarii unor solicitari ulterioare si a documentarii proceselor noastre interne.

Pastram datele pe care le colectăm despre tine pe intreaga perioada a procesului de recrutare, cat si pentru o perioadă de 1 an dupa finalizarea procesului de selectie in cazul in care nu ai dorit sa fii contactat de noi si pentru posturi similare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile si cu respectarea cerintelor prevazute de Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD). 

 

3. Cui și de ce comunicăm datele tale.

Entitatile din Grupul IPF

Putem transfera date tale catre alte entitati din cadrul Grupului IPF si in sistemele de stocare centralizata sau pentru prelucrarea globala, asigurand astfel o eficienta mai ridicata.

Autoritati guvernamentale

Pentru a ne respecta obligațiile de reglementare, este posibil să divulgăm datele autorităților relevante. În unele cazuri, suntem obligați prin lege să comunicăm datele tale părților externe, inclusiv autoritatilor publice, de reglementare și organismelor de supraveghere, la cererea expresa si legala a acestora.

Furnizori de servicii

În cazul în care folosim furnizori de servicii externi, nu comunicăm decât datele cu caracter personal care sunt necesare pentru realizarea unei anumite sarcini.

Furnizorii de servicii ne sprijină cu activități de tipul: executarea unor anumite servicii și operațiuni; dezvoltarea și întreținerea programelor, a aplicațiilor și a noilor servicii software; întocmirea rapoartelor și a statisticilor.

Cercetători

Suntem mereu în căutarea de noi informații care să te ajute să fii cu un pas înainte în viață și în afaceri. Pentru aceasta, putem face schimb de date cu caracter personal cu parteneri, cum ar fi universitățile, care le folosesc în scop de cercetare, și inovatorii. Cercetătorii cu care colaborăm trebuie să îndeplinească aceleași cerințe stricte ca angajații Provident. În acest caz, datele cu character personal pe care le comunicăm sunt agregate, iar rezultatele cercetării sunt anonime. În toate aceste situații, ne asigurăm că terții nu pot accesa decât datele cu caracter personal care sunt necesare pentru desfășurarea sarcinilor lor specifice.

 

Măsuri de siguranță

Ori de câte ori comunicăm datele tale cu caracter personal la nivel intern sau cu terții din alte țări, luăm măsurile de siguranță necesare pentru a le proteja.

 

4. Drepturile tale și cum le respectăm

Dreptul de a accesa informațiile - ai dreptul de a solicita un raport al datelor tale cu caracter personal pe care le prelucrăm. 

Dreptul la rectificare - dacă datele tale cu caracter personal sunt incorecte, ai dreptul să ne soliciți să le rectificăm. În cazul în care comunicăm terților date despre tine, vom informa și terții respectivi în privința rectificării datelor respective.

Dreptul de a te opune prelucrării datelor - poți să te opui prelucrării datelor de către Provident. Vom lua în considerare opoziția ta și dacă prelucrarea informațiilor tale are vreun impact nejustificat asupra ta care impune încetarea prelucrării datelor respective. Nu te poți opune prelucrării datelor tale cu caracter personal de către Provident dacă avem obligația legală de a le prelucra în vederea încheierii unui contract cu tine.

Drepturi referitoare la utilizarea deciziilor automate - uneori, folosim sisteme automate de luare a deciziilor pe baza informațiilor tale cu caracter personal, dacă acest lucru este necesar pentru a încheia sau a onora un contract cu tine. Ai dreptul să solicitați ca decizia să fie luată de o persoană.

Dreptul la restricționarea prelucrării - ai dreptul de a ne solicita să restricționăm utilizarea datelor tale cu caracter personal în cazul în care:consideri că informațiile sunt inexacte; prelucrăm datele în mod illegal; Provident nu mai are nevoie de datele respective, dar dorești să le păstrăm în vederea utilizării întroacțiune în justiție; te-ai opus utilizării datelor tale cu caracter personal de către Provident în interesele legitime ale companiei

Dreptul la portabilitatea datelor - ai dreptul să ne soliciți să transferăm datele tale cu caracter personal direct ție sau unei alte companii. Aceasta se aplică datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm prin metode automate. În cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, vom transfera datele tale cu caracter personal.

Dreptul la ștergere - poți să ne soliciți ștergerea datelor tale cu caracter personal dacă:nu mai avem nevoie de datele respective în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate; te opui prelucrării datelor tale de către Provident în interesele legitime ale companiei sau în scopul trimiterii de mesaje comerciale personalizate; Provident prelucrează datele tale cu caracter personal în mod illegal; o lege a Uniunii Europene sau a unui stat membru al Uniunii Europene impune ștergerea datelor tale cu caracter personal de către Provident. 

 

Exercitarea drepturilor tale

La nivelul companiei s-a numit un Ofițer pentru Protecția Datelor (”DPO”), care poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor cu caracter personal; solicitarile pot fi adresate prin intermediul unei cereri scrise, datate si semnate / prin posta / curier la sediul Provident mentionat in preambulul prezentului document sau prin e-mail la adresa: datepersonale@provident.ro. De asemenea, poți contacta autoritatea pentru protecția datelor din țara ta.

 

5. Cum protejăm datele tale cu caracter personal

Aplicăm un cadru intern de politici și standarde minime la toate nivelurile companiei pentru a păstra siguranța datelor tale. Aceste politici și standarde sunt actualizate periodic pentru a corespunde reglementărilor și evoluției pieței. În mod specific și conform legislației, luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate (politici și proceduri, securitate informatică etc.) pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor tale cu caracter personal și a modului în care sunt prelucrate. În plus, toți angajații Provident au obligația de a păstra confidențialitatea și nu pot divulga datele tale cu caracter personal în mod ilegal sau inutil. Pentru informații suplimentare privind politicile și procedurile în vigoare, te rugăm să ne contactezi la adresele mentionate mai sus.

 

Suntem aici pentru tine, oricând ai nevoie de ajutor

Not found PROGRAM

luni-vineri:
8:00 - 20:00

sâmbătă
9:00 - 17:00

 

Not found SUNĂ LA

021 275 75 75
(apel cu tarif normal)

021 9877
(apel cu tarif normal)

 

Not found VREI SĂ FII SUNAT?

Completează formularul și vei fi sunat în cel mai scurt timp posibil.

 

Not found AI ÎNTREBĂRI?

Vezi pagina noastră cu
întrebari frecvente