Amânarea plății ratelor

 

Informaţii despre aplicarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 ce modifică Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

 

Potrivit deciziei Guvernului, clienţii care doresc amânarea la plată a ratelor pentru contractele de credit active pot solicita acest lucru creditorului, pentru o perioadă de maximum 9 luni, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020. Pentru a beneficia de această facilitate, trebuie să fie îndeplinite criteriile stabilite de Guvern prin Ordonanţa de Urgenţă emisă în 30 martie 2020.


Criterii de eligibilitate:

•             Contractul pentru care este solicitată amânarea ratelor trebuie să fi fost emis înainte de 30.03.2020 și să fie în perioada contractuală

•             Veniturile clientului care solicită amânarea la plată a ratelor trebuie să fi fost afectate de situaţia generată de pandemia COVID19

•             Clientul trebuie să nu fi avut restanţe în 16 martie 2020 (data declarării stării de urgență) sau să le achite până la momentul solicitării amânării

•             Pentru contractul pentru care se solicită amânarea la plată a ratelor nu a fost declarată scadenţa anticipată până în 30 martie 2020, inclusiv

•             Clientul poate solicita amânarea plăților până cel mai târziu în 15 iunie 2020.

 

Normele de aplicare pentru Ordonanţa de urgenţă menționează că debitorii care vor să solicite suspendarea plăților trebuie să dea o declarație pe proprie răspundere că i-au fost afectate veniturile proprii și/sau veniturile aferente familiei, direct sau indirect, față de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgență.

 

Astfel, clienţii care doresc să beneficieze de facilităţile oferite de actul normativ, pot descărca de aici un model de declaraţie pe propria răspundere. Documentul trebuie să fie printat sau scris de mână, urmând modelul sugerat, completat cu informaţiile necesare procesării cererii de amânare la plată a ratelor şi transmis prin e-mail, la adresa relatiicuclientii@provident.ro sau, prin poştă, la adresa Calea Şerban Vodă nr. 133, Corpul A, etaj 1, sector 4, Bucureşti.

 

Potrivit normelor de aplicare pentru Ordonanţa de urgenţă,

•             Creditorii analizează solicitările clienţilor și le răspund în cel mult 15 zile de la data primirii lor

•             În cazul aprobării cererii de amânare rate, modificarea clauzelor contractuale se realizează fără încheierea de acte adiționale. În schimb, creditorul trebuie să notifice debitorii, în cel mult 30 de zile de la data primirii notificării, despre clauzele contractuale modificate, inclusiv noul grafic de rambursare a creditului. Prelungirea duratei contractuale se produce de la data comunicării solicitării de suspendare

•             În cazul în care debitorul solicită și creditorul aprobă amânarea la plată a ratelor, dobânda datorată de către debitor, corespunzătoare perioadei de suspendare, se adaugă la soldul creditului existent la sfârșitul perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat se plătește eșalonat până la noua maturitate a creditelor, începând cu luna următoare expirării perioadei de suspendare, pe durata rămasă până la noua maturitate a creditului.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la adresa relatiicuclientii@provident.ro sau la numărul de telefon 021 9877.