Amânarea plății ratelor

Informaţii despre aplicarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 227/2020 ce modifică Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

 

Potrivit deciziei Guvernului, perioada până la care clienţii care doresc amânarea la plată a ratelor pentru contractele de credit active a fost prelungită până în 15 martie 2021. Astfel, ordonanța mai prevede și posibilitatea reluării amânării pentru clienții care au beneficiat de asta și în trecut, însă nu cu mai mult de 9 luni cumulat.

Pentru a beneficia de această facilitate, trebuie să fie îndeplinite criteriile stabilite de Guvern prin Ordonanţa de Urgenţă.

Criterii de eligibilitate:

•             Contractul pentru care este solicitată amânarea ratelor trebuie să fi fost emis înainte de 30.03.2020 și să fie în perioada contractuală

•             Veniturile clientului care solicită amânarea la plată a ratelor trebuie să fi fost afectate în sensul unei reduceri medii a veniturilor din ultimele 3 luni cu cel puțin 25%

•             Clientul trebuie să nu înregistreze restanțe la data solicitării

•             Pentru contractul pentru care se solicită amânarea la plată a ratelor nu a fost declarată scadenţa anticipată până în 31 decembrie 2020, inclusiv

•             Clientul poate solicita amânarea plăților până cel mai târziu în 15 martie 2021

 

Potrivit ordonanței de urgență, debitorii care vor să solicite suspendarea plăților trebuie să prezinte, pe lângă cererea de amânare a ratelor (transmisă prin poștă/servicii de curierat sau în format electronic) o declarație pe proprie răspundere prin care să ateste scăderea veniturilor medii din ultimele 3 luni cu cel puțin 25%.  

Astfel, clienţii care doresc să beneficieze de facilităţile oferite de actul normativ, pot descărca de aici un model de declaraţie pe propria răspundere. Documentul trebuie să fie printat sau scris de mână, urmând modelul sugerat, completat cu informaţiile necesare procesării cererii de amânare la plată a ratelor şi transmis prin e-mail, la adresa relatiicuclientii@provident.ro sau, prin poştă, la adresa Calea Şerban Vodă nr. 133, Corpul A, etaj 1, sector 4, Bucureşti.

În eventualitatea imposibilității transmiterii cererii de amânare a ratelor în scris (format letric sau electronic), clientul poate face această solicitare și printr-un apel telefonic la numărul de telefon 021 9877, apel care va fi înregistrat.

 

Informații suplimentare:

•             Creditorii analizează solicitările clienţilor și le răspund în cel mult 15 zile de la data primirii lor

•             În cazul aprobării cererii de amânare rate, modificarea clauzelor contractuale se realizează fără încheierea de acte adiționale. În schimb, creditorul trebuie să notifice debitorii, în cel mult 30 de zile de la data primirii solicitării, despre clauzele contractuale modificate, inclusiv noul grafic de rambursare a creditului. Prelungirea duratei contractuale se produce de la data comunicării solicitării de suspendare

•             Dacă debitorul solicită și creditorul aprobă amânarea la plată a ratelor, dobânda datorată de către debitor, corespunzătoare perioadei de suspendare, se adaugă la soldul creditului existent la sfârșitul perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat se plătește eșalonat până la noua maturitate a creditelor, începând cu luna următoare expirării perioadei de suspendare, pe durata rămasă până la noua maturitate a creditului.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la adresa relatiicuclientii@provident.ro sau la numărul de telefon 021 9877.