Reguli de finanțare

Primim propuneri pentru acordarea de finanţări care respectă următoarele criterii:

✔ beneficiarul cererii de finanțare este o asociaţie caritabilă înregistrată legal

✔ proiectul propus se încadrează în una din cele trei priorități de responsabilitate socială ale companiei (vezi mai sus) și este  în concordanţă cu misiunea noastră

✔ beneficiarii proiectului trăiesc/ lucrează în România

✔ beneficiarii proiectului sunt un grup (nu o persoană). Menționăm că nu acordăm finanțări pentru susținerea cazurilor individuale

✔ proiectul răspunde unei nevoi reale a comunității căreia i se adresează

Nu acceptăm propuneri pentru proiecte care:

✔ sunt concentrate exclusiv pe strângere de fonduri

✔ provin de la persoane fizice sau au drept beneficiar un singur individ

✔ au fost deja implementate

✔ au beneficiari în afara României

✔ au drept scop organizarea de evenimente de strângere de fonduri, recepţii, conferinţe, deplasări în țară sau în afara ei

✔ susţin scopuri politice sau religioase

Propunerile vor fi evaluate în funcţie de:

✔ domeniul susținut prin proiectul înscris (educație financiară, comunități locale, mediul înconjurător etc.)

✔ impactul aşteptat, raportat la costurile finanțării

✔ reputaţia și capacitatea organizatorică a solicitantului

✔ experienţa solicitantului în atingerea obiectivelor propuse

✔ transparenţa şi asumarea responsabilității solicitantului pentru desfășurarea proiectului


Dacă proiectul pe care dorești să îl propui pentru finanțare îndeplinește cumulativ regulile de finanțare, te rugăm să completezi cererea de sponsorizare și să o trimiți la adresa de email responsabilitate.sociala@provident.ro.