Protecția mediului înconjurător

Ne asumăm angajamentul de a ne desfăşura activitatea în mod responsabil, astfel încât impactul nostru asupra mediului să fie cât mai redus. Fiind o companie de servicii financiare, influenţa noastră directă asupra acestuia este mai mică decât a altor organizaţii, însă ne dorim să reducem prin toate mijloacele disponibile efectul generat de utilizarea zilnică a resurselor naturale.

Inițiativele interne de protecție a mediului înconjurător au la baza trei principii fundamentale care se regăsesc în orice strategie de dezvoltare durabilă – „Reciclează, Redu, Refolosește!".

Provident Financial România utilizează un sistem de auditare extern care certifică respectarea cerinţelor standardului internaţional ISO 14001 privind protecţia mediului înconjurător. În fiecare an, un consultant evaluează eforturile noastre în acest domeniu în raport cu obiectivele stabilite.

Printre obiectivele noastre privind protecția mediului înconjurător, cu precădere reducerea amprentei de carbon, se numără următoarele:

  Reducerea nivelului de energie electrică utilizată;

  Reducerea consumului de hartie;

  Reducerea consumului de carburant

  Luarea unor decizii responsabile în procesul de achiziție, în special privind parteneriatul cu furnizorii care, în activitățile lor, au în vedere considenrente legate de protecția mediului;

Desfășurarea unor campanii de comunicare pentru creșterea nivelului de conștientizare a efectelor consumului iresponsabil de resurse naturale și pentru implicarea angajaților în inițiative de voluntariat privind protecția mediului înconjurător.

Consultă Politica privind protecţia mediului înconjurător pentru mai multe detalii despre iniţiativele şi obiectivele companiei. Proiecte din zona "Reciclează!"

Proiecte din zona „Refolosește!"

Donăm echipamente IT și mobilier casat către organizații și fundații.